registrační pokladny - na úvodní stránku
Košík    / 

Aktuálně

9.12.2017

Koho se týká elektronická evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb - koho se týká?   více
27.8.2016

Pozvánka na veletrh o ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás pozvali na Konferenci a veletrh k EET s názvem „ Evidence tržeb v praxi“, která se uskuteční v pátek a sobotu 16. a 17. září 2016 v Brně na BVV v pavilonu E. V příloze naleznete bližší informace o celé akci. Rádi vám představíme naše řešení a...  více
9.8.2016

Rychlá a odolná elektronická pokladna pro Restaurace, bary, pivnice

Hledáte rychlou a odolnou pokladnu do vaší provozovny? Máme pro vás řešení ELZAB K10 .   více


 • - Pokladny CUSTOM a ELZAB
 • EET se blíží. Je třeba se elektronické evidence obávat?


  19.8.2016
  Mnozí podnikatelé se obávají elektronické evidence tržeb (EET). Zavedení EET je bude stát energii, čas i peníze. Současný stav se dá označit jako pověstný klid před bouří.

  E-tržby se mají postupně dotknout všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (vyjma přímého převodu z účtu na účet, inkasa, akreditivu či barteru).

  Konkrétní rozpis fází najdete na webu Finanční správy. Od 1. prosince 2016 platí povinnost evidovat tržby pro ubytovací a stravovací služby. Od března 2017 se mají připojit poplatníci, kterým plynou tržby z velkoobchodu a maloobchodu a v roce 2018 zbytek podnikatelů.

  Čas do nabytí účinnosti zákona se krátí, podnikatelé většinou nejsou připraveni a objevuje se řada otázek, jak bude EET fungovat v praxi. Třeba jak z pohledu EET zákon upravuje prodej na farmářských trzích, spropitné nebo například různé zálohy či elektronické peněženky…

  Povinnosti elektronicky evidovat tržby by měly podléhat tržby z podnikání, pokud jsou uhrazeny v hotovosti nebo obdobným způsobem (přímý převod z účtu na účet evidenci tržeb podléhat nebude). Poměr mezi platbami přijímanými v hotovosti a platbami prováděnými bezhotovostně není zákonem nijak upraven.

  Jinak řečeno, pokud máte třeba jen několik zákazníků, od kterých přijímáte platby v hotovosti, nelze tyto příjmy považovat z hlediska obvykle přijímaných tržeb za ojedinělé a evidenci se nevyhnete.

  Tržby z více fází

  Pokud máte v jedné provozovně souběh činností, respektive vám tržby plynou z více fází, bude pro vás nejschůdnější začít evidovat část tržeb s předstihem, abyste nemuseli rozlišovat, která tržba už evidenci podléhá a která ještě ne.

  Zkrátka a jednoduše: zákon o evidenci tržeb nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti. Zákon rovněž nezakazuje evidovat tržby, které jsou z evidence vyloučeny nebo takzvaně nezakládají rozhodný příjem. Mezi plátci a neplátci DPH zákon nerozlišuje, stejně tak není rozhodující výše obratu či zda má podnikatel kamennou provozovnu.

  Farmářské trhy

  V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať jsou konzumována na místě či nikoliv (grilovaná kuřata, zmrzlina, svařené víno).

  Ve druhé fázi začnou evidovat tržby ti podnikatelé, kteří pouze přeprodávají zboží, jež nakoupili od výrobců případně zemědělců.

  Tržby podnikatelů v zemědělství či ve výrobě (pekaři, cukráři, řezbáři), kteří prodávají svoje vlastní výrobky, začnou evidenci tržeb podléhat ve třetí fázi. Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek a nejedná se tedy o příjmy z podnikání.

  Spropitné

  Spropitné je nepovinná platba vyjadřující míru spokojenosti zákazníka s poskytnutými službami, kterou výslovně neupravuje žádný právní předpis. U spropitného z pohledu evidence tržeb záleží na konkrétních zvyklostech zařízení, zda si tuzer rozdělí zaměstnanci nebo připadne podnikateli.

  Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, pak takový příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob. V tomto případě není evidovanou tržbou. EET tedy nepodléhá. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem ze samostatné činnosti, jehož se evidence tržeb týká.

  Pronájem, ubytování

  Pokud jde o příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), pak podléhají evidenci tržeb. Pokud se jedná o příjmy z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů), pak se na ně zákon o evidenci tržeb nevztahuje, a to ani v případě, že jsou přijímány platby v hotovosti.

  Tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem nejsou dle zákona evidovanou tržbou. Tržby přijaté za poskytování ubytovacích služeb svým zaměstnancům v chatě v horách pro rekreaci jsou tedy z EET vyloučené, naopak příjmy za ubytování poskytované jiným osobám evidenci podléhají.

  Kauce a zálohy

  Kauce je peněžitá jistota, která se hradí třeba při půjčení sportovního vybavení pro případ poškození, zničení či ztráty věci.

  Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácená zákazníkovi. Evidovanou tržbou je však započtení této kauce podnikatelem v částečné či plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci.

  Záloha je platba uskutečněná před vyúčtováním peněžité částky. V případě, že je záloha uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (například při rezervaci hotelového pokoje), eviduje se jako jakákoliv jiná platba. Pokud zákazník uhradí v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem i doplatek ceny, zaeviduje podnikatel také tuto platbu. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných datech o tržbě nijak provázány.

  Prodejní automaty a kasina

  V případech, kdy prodej zboží a služeb probíhá prostřednictvím prodejního automatu, tj. umožňuje přijetí evidované tržby bez přítomnosti lidské obsluhy, jsou tržby z těchto činností z EET vyloučené.

  Výjimka platí v případě, kdy zákazník nejprve uhradí cenu zboží či služby na pokladně u obsluhy v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a z automatu zboží pouze odebere, nejedná se zde o vynětí z evidence.

  Hazardní hry z evidenční povinnosti zákon nevyjímá. Jsou-li vklady a sázky hrazeny v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, budou evidenční povinnosti podléhat.

  Nabití a následné čerpání nebo zúčtování kreditu

  Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

  Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně.

  Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání má být zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně. Například v případě dobití čipové karty převodem z účtu nejde o evidovanou tržbu, pokud platba proběhne hotově, evidenci podléhá.

  Autentizační údaje a certifikát

  Při přípravě na EET čeká na podnikatele řada nezbytných úkonů. Tím prvním je žádost o autentizační údaje. O ty lze žádat od 1. září 2016, od stejného dne má fungovat i webový portál, na kterém bude třeba oznámit údaje o provozovnách, kde podnikatel vykonává činnost podléhající evidenci tržeb. O autentizační údaje bude možné žádat opět skrz portál, nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoli finančním úřadě. Berní úředník v tomto případě vydá autentizační údaje okamžitě. Ten, kdo má datovou schránku, může si požádat elektronicky na portálu.

  Aby to nebylo tak snadné, bude třeba mít ještě certifikát, kterým se každá platba podepíše. Ten podnikatel získá opět na portálu. Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení, postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon) a příslušného operačního systému.

  Od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby (21 %) do první snížené sazby (15 %). V základní sazbě nadále zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Ke snížení sazby DPH u sudového piva nedošlo...

  Hardware a software

  Jaké si to kdo udělá, takové to bude mít. Jinak řečeno systém evidence tržeb je založen na otevřeném hardwarovém i softwarovém řešení, které umožní využít pro evidenci tržeb jakékoliv vhodné zařízení, které je schopné on-line komunikovat se systémem Finanční správy.

  Může se jednat jak o klasické pokladny nebo pokladní zařízení, tak i PC, tablet nebo smartphone s příslušným softwarem a tiskárnou. Podnikající fyzické osoby evidencí dotčené si budou moci jako kompenzaci uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 5 000 Kč.

  Nejste si jisti, zda se na vás povinnost evidovat tržby vztahuje? Od 1. září můžete zažádat o takzvané závazné posouzení. Ta musí obsahovat identifikační údaje, popis plateb, na které se má posouzení vztahovat, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbách uvede, zda se podle něj jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Na žádost nebude žádný speciální formulář a bude podléhat správnímu poplatku ve výši tisíc korun. Správce daně na základě uvedených informací případ posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, kde stanoví, zda tržba evidenci podléhá, a to ve lhůtě do tří měsíců.

  Převzato z webu FinExpert.cz

 • Pokladny e-shop
 • Pokladní hardware
 • Pokladní kotoučky
 • Servis pokladen
 • Kontakt